დიდი გამოცდილება, გამყარებული თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული გამოცდილებით, საქმის მაქსიმალური პასუხისმგებლობით კეთება და მოქნილობა ჩვენი მთავარი უპირატესობებია.

ფინანსური სტანდარტების მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (IFRS for SMEs -ის) დანერგვა
ფინანსური სტანდარტების შესახებ (IFRS, IFRS for SMEs, GAAP) ერთჯერადი კონსულტაციის გაწევა
ფინანსური სტანდარტების შესახებ (IFRS, IFRS for SMEs, GAAP) ერთჯერადი კონსულტაციის გაწევა
ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS -ის) დანერგვა
მე-4 კატეგორიის საწარმოებში ლოკალური სტანდარტის დანერგვა
ფინანსურ სტანდარტებზე (IFRS, IFRS for SMEs, Georgian FRS) ერთჯერადი კონსულტაციის გაწევა
ფინანსური სტანდარტების შესახებ (IFRS, IFRS for SMEs, GAAP) ერთჯერადი კონსულტაციის გაწევა
მმართველობითი ანგარიშგების მომზადება
კომპანიის ფინანსური რეპორტინგის სახელმწიფოსთან წარდგენაში დახმარება
ბიზნესის ღირებულების დათვლა
პროექტის მომგებიანობის შეფასება / ბიზნეს გეგმის შედგენა
კაპიტალის მოზიდვის პროცესში დახმარება
ფინანსური რეპორტინგის აუთსორსზე მომზადება
კომპანიის ფინანსური ანალიზი
 ბიუჯეტის შედგენა
პირადი ფინანსების მართვაში დახმარება (სესხის აღება, დაგეგმვა და ა.შ.)
 სხვა ფინანსური მომსახურებები, მორგებული თქვენს საჭიროებებზე

© 2018 by Strategic Consulting. Proudly created with Wix.com